Aanmelding

  Beschikbare plaatsen op de schoollocaties
Beschikbare plaatsen schooljaar 2023-2024: Locatie Zeist
Kleuters Albatros 0
Kleuters Bosuil 0
Groep 3 Condor 0
Groep 3 / 4 Duif 2
Groep 4 Eend 4
Groep 5 Fazant 2
Groep 5/ 6 Giervalk 0
Groep 6 Havik 0
Groep 7 Ibis 0
Groep 7 Jachtvalk 0
Groep 8 Kievit 0
Groep 8 Lepelaar 1
Handelend leren groep middenbouw  Nachtegaal 0
Handelend leren groep bovenbouw Meeuw 0
Speciaal Intensief Onderwijs groep Oehoe 1
Gewijzigd: maart 2024
 
Beschikbare plaatsen schooljaar          2023-2024: Locatie Veenendaal Beschikbare plaatsen schooljaar 2024-2025: Locatie Veenendaal
Hazelaar (groep 1/2) 0 4
Acacia (groep 3) 0 0
Populier (groep 4) 0 0
Linde (groep 5) 0 0
Kastanje (groep 5/6) 0 0
Meidoorn (groep 6/7) 0 0
Plataan (groep 7) 0 0
Esdoorn (groep 8) 0 0
Eik (handelend leren groep 6/7/8) 0 0
Peildatum 4 maart 2024

Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
 Continue zijn er dossiers in behandeling. Maandelijks wordt er een update gedaan.

Aanmelding
Om uw kind aan te melden bij onze school heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband passend onderwijs waaronder uw woonplaats valt. 
Heel Nederland is opgedeeld in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Uw woonplaats bepaalt met welk samenwerkingsverband u te maken heeft. Een indeling vindt u in de regioatlas. https://www.regioatlas.nl/regioindelingen/regioindelingen_indeling/t/passend_onderwijs_primair_onderwijs

Plaatsing
Als u uw kind aanmeldt, is dat nog geen garantie dat we uw kind ook daadwerkelijk kunnen plaatsen. We laten uw kind pas toe als we ervan overtuigd zijn dat we tegemoet kunnen komen aan zijn of haar onderwijs- en zorgbehoeften. Daarnaast gelden altijd de volgende voorwaarden:
 • Uw kind kan (leren) functioneren in een groep van ongeveer 14 leerlingen
 • Als ouders/verzorgers bent u bereid om intensief samen te werken met de school.
 • De Van Leersumschool kan een passend onderwijsaanbod bieden, op didactisch en sociaal-emotioneel gebied.
 • De leerling beheerst de voorwaarden om onderwijs te volgen, hulpverlening/ behandeling is niet voorliggend.  
 • De leerling heeft een algemeen intelligentieniveau ≥ 80, waarbij de verdeling van de verschillende intelligentieschalen (indexen) eveneens op het niveau van ≥80 ligt.
 • Vanuit het leerlingvolgsysteem moet daarnaast blijken dat er sprake is van een passend leerrendement (leerrendement > 50%).  
 • De leerling beschikt over voldoende taal- en communicatieve vaardigheden om instructies/opdrachten te kunnen begrijpen en om tot interactie met anderen te komen.  
Als we uw kind niet kunnen toelaten, zoekt de huidige school van uw kind sámen met u en het samenwerkingsverband naar een andere school.
 
Kennismaking
Overweegt u om uw kind aan te melden voor onze school? U bent van harte welkom om kennis te komen maken.

Locatie Zeist
In Zeist organiseren we een aantal informatieochtenden per jaar. U krijgt dan informatie over de pedagogische en didactische aanpak van onze school en over ons onderwijsaanbod. In het schooljaar 2023-2024 zijn op de volgende data informatieochtenden van 09.00-10.00 uur ingepland
 • 19 april 2024
 • 24 mei 2024 
Wilt u contact over een aanmelding, dan kan dat via administratie@vanleersumschool.nl

Locatie Veenendaal
Ook in Veenendaal organiseren we een aantal informatieochtenden per jaar. U krijgt dan informatie over de pedagogische en didactische aanpak van onze school en over ons onderwijsaanbod. In het schooljaar 2023-2024 zijn op de volgende data informatieochtenden van 09.00-10.30 uur ingepland.
 
 • 22 maart 2024
 • 31 mei 2024 
Wilt u deelnemen aan de kennismakingsochtend in Veenendaal, dan kunt u zich opgeven via het volgende e-mailadres: cvanderslot@vanleersumschool. U kunt ook bellen naar 0318-554388.