Veiligheid

Veiligheid, een belangrijk thema.
Veiligheid is voor ons een belangrijk thema. We willen dat de school voor iedereen een veilige plek is. We werken zoveel mogelijk preventief. Rust, structuur en een positief pedagogisch klimaat spelen daarbij een belangrijke rol. Onze medewerkers zijn erin getraind om onrustig gedrag tijdig te signaleren en om emoties te reguleren.
 
Toch zijn conflicten tussen leerlingen onderling of tussen een leerling en een personeelslid niet altijd te vermijden. Als een leerling zich agressief gedraagt, praten we daarover met de leerling. Zo helpen we de leerling om inzicht te krijgen in zijn gedrag en de interactie met anderen. Zo nodig zijn ook de ouders/verzorgers bij dat gesprek aanwezig. Als de veiligheid in het geding is, grijpen we fysiek in.
 
In ons schoolveiligheidsbeleid staat beschreven we hoe we agressie willen voorkomen en hoe we reageren op eventuele escalaties. Als een kind betrokken in bij een incident, registreren we dat altijd in het leerlingvolgsysteem. De registratie van incidenten helpt ons om met het team te reflecteren. Belangrijkste vraag is daarbij altijd: wat kunnen we hiervan leren en wat kunnen we doen om een soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen?