Vervolgonderwijs

Als de kinderen in groep 8 zitten, wordt er gekeken met de ouder(s)/verzorger(s) naar welke vervolgschool kan worden gegaan.
Dit kan zijn regulier Voortgezet Onderwijs (VO), maar ook Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
Natuurlijk is dit afhankelijk van de onderwijsbehoefte en het niveau van de leerling. De school doet een voorstel voor de periode na de basisschool.
Het is wenselijk om dit voorstel op te volgen, maar als ouder(s)/verzorger(s) heb je natuurlijk altijd een vrije keus.