Websites

Websites
 • Scholen op de kaart
Landelijke website met belangrijke informatie over alle scholen. Met bijvoorbeeld het rapport van de Onderwijsinspectie over C.P. van Leersumschool en een overzicht onze schoolresultaten. www.scholenopdekaart.nl
 • CjG
  Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u terecht met al uw vragen over opvoeding en opgroeien. www.cjgveenendaal.nl & www.cjgzeist.nl. Landelijk informatie: www.opvoeden.nl
 • Balans                                                                                                                                                                                                                      Vereniging voor ouders/verzorgers van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Met veel informatie over bijvoorbeeld autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, dyslexie en dyscalculie. www.balansdigitaal.nl
 • Ouders van waarde
  Website met leuke en handige informatie over opvoeding en onderwijs. www.ouders.net
 • GGD Midden Nederland
  www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid
 • Stichting Leergeld                                                                                                                                                                                                              Deze stichting ondersteunt gezinnen met een smalle beurs, zodat kinderen volwaardig kunnen meedoen aan activiteiten binnen en buiten school. www.leergeld.nl
 • Inspectie van het onderwijs , website www.onderwijsinspectie.nl 
 • Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs: website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl, E-mail: lkc@vbs.nl 
 • https://sbowerkverband.nl, Hét landelijke aanspreekpunt voor speciaal basisonderwijs (sbo)
 • https://www.lecso.nl, Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs
 • https://www.poraad.nl, Sectororganisatie voor primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs)
                www.devogids.nl