GMR

GMR-leden
Onze school is onderdeel van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. Deze stichting heeft een eigen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin zitten ook twee vertegenwoordigers van onze school:
- namens de ouders/verzorgers: vacant
- namens het team: Erika