Leerlingen

Veel leerlingen zijn vastgelopen op een andere school. Hun ontwikkeling is daardoor verstoord of dreigt verstoord te raken. De oorzaak kan heel divers zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gedragsproblemen, een stoornis of problemen in de thuissituatie.
 
Onze leerlingen zijn vaak anders dan veel leeftijdsgenootjes. Wij focussen niet op het 'anders zijn' maar juist op de mogelijkheden en talenten van elk kind. Elke leerling is een uniek individu.
Op onze school komen leerlingen in een veilige leeromgeving, waar zij weer positieve leerervaringen kunnen opdoen en zelfvertrouwen opbouwen. Hier krijgen ze de kans om zich goed te ontwikkelen, passend bij hun eigen mogelijkheden. We dagen de leerlingen uit en benaderen hen positief en verwachtingsvol. We willen dat elke leerling voelt: jij mag er zijn, we zijn er voor jou!