MR

Medezeggenschap
Scholen zijn wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin zitten ouders en teamleden. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders/verzorgers en teamleden. Over sommige onderwerpen mag de MR een advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen.
De taken en bevoegdheden van de MR  Statuut MR SGS en de GMR  Reglement GMW
De Wet op de medezeggenschap  Handreiking financieel beleid
 
MR-leden
Zeist
  • namens de ouders/verzorgers: Dennis Sitters (voorzitter) 
  • namens het team: Paul en Karin                           
 
Veenendaal
  • namens de ouders/verzorgers: Ellis Zink
  • namens het team: Rowena                       
 
GMR-leden
Onze school is onderdeel van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. Deze stichting heeft een eigen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin zitten ook twee vertegenwoordigers van onze school:
  • namens de ouders/verzorgers: vacant      
  • namens het team: Erika