Medezeggenschap Samenwerkingsverbanden

Medezeggenschap samenwerkingsverband
Elk samenwerkingsverband passend onderwijs heeft een eigen medezeggenschapsorgaan: de Ondersteuningsplanraad (OPR). Ook hierin zitten ouders/verzorgers en medewerkers van scholen. Meer informatie vindt u op de website van de samenwerkingsverbanden. De adressen vindt u hier. https://www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/passend_onderwijs_primair_onderwijs