Ga naar de inhoud

C.P. Van Leersumschool

Schoolvideo locatie Zeist
Schoolvideo locatie Veenendaal

School voor speciaal onderwijs in Zeist en Veenendaal

Jezelf zijn op school

Op de Van Leersumschool kunnen kinderen zichzelf zijn. Hier komen ze op een fijne en veilige plek waar ze leren, werken, vrienden maken en zich prettig voelen. Wij komen tegemoet aan de specifieke onderwijs- en zorgbehoeften van elke individuele leerling.

Ons motto: Jij mag er zijn, wij zijn er voor jou.

Activiteiten op de Van Leersumschool

Onze school

Onze school richt zich op kinderen van wie de ontwikkeling verstoord is of verstoord dreigt te raken. Wij hebben oog voor de kwetsbaarheid die achter gedrag schuilgaat en focussen op de mogelijkheden en talenten van het kind. Elk kind is een uniek individu dat we positief benaderen.

Onderwijs

We begeleiden leerlingen in hun totale ontwikkeling. We bereiden ze voor op hun verdere leven en hun toekomstige plek in de maatschappij. De leerlingen krijgen veel persoonlijke aandacht en specialistische ondersteuning. Er wordt aangesloten bij hun eigenheid en hun niveau.

Zorg en ondersteuning

Naast een klassenteam zijn er verschillende specialisten betrokken om onze leerlingen te ondersteunen, zoals een logopedist, fysiotherapeut, gezinsbegeleider, kinderarts en kinderpsycholoog.

Aanmelden

Wanneer blijkt dat onze school de beste plek is voor jouw kind, begeleiden we je stap voor stap door de aanmeldprocedure.

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures, maar je kunt altijd een open sollicitatie sturen.