Onderwijsarrangementen

Onderwijszorgarrangement
Soms heeft een kind op sociaal-emotioneel en gedragsmatig gebied meer ondersteuning nodig dan wij op school kunnen bieden. Het kind kan dan een onderwijszorgarrangement (OZA) krijgen.
Om deze OZA's goed in te vullen, werken we samen met zorginstelling Youké.
Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij het OZA. School, Youké en ouders/verzorgers stellen samen een plan op, met daarin de doelen waaraan we met elkaar gaan werken. De pedagogisch medewerker van Youké begeleidt ook de ouders/verzorgers.

Lokatie Zeist - Speciaal Intensief Onderwijs (SIO) voor het oudere kind (7 tot 10 jaar) 
De SIO-klas is een nieuw te starten arrangement dit schooljaar. In deze klas staan 2 leerkrachten die samen verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten gedurende de dag/week/maand/jaar. De leerlingen die in deze groep komen hebben vooral problemen vanuit schoolse vaardigheden. De kinderen hebben heel veel moeite met vaardigheden zoals op je plaats (blijven)zitten, aan het werk gaan en blijven, uitgestelde aandacht, niet reageren op anderen, etc, etc. Dit beïnvloedt natuurlijk ook hun gedrag, maar we verwachten door extra in te steken op de schoolse vaardigheden het gedrag een positieve impuls krijgt.
Door er 2 leerkrachten voor te zetten kan er meer tijd en aandacht worden besteed aan deze vaardigheden. Vaardigheden die de kinderen nodig hebben in hun verdere onderwijs carrière. 

Daarnaast wordt er van de ouders verwacht dat ze intensief betrokken zijn bij hun kind in deze klas en er afstemming plaats vindt over hoe vaardigheden ook thuis te oefenen zijn. 

Zeist
Er is één OZA-groep: voor leerlingen van 4 t/m 7 jaar. De pedagogisch medewerkers van Youké zijn werkzaam ín de klas, samen met de leerkracht. Zij zorgen voor de extra pedagogische begeleiding die nodig is. De kinderen zitten vijf dagen per week in de OZA-groep.
De aanmelding verloopt via de afdeling Start van Youké. Om in aanmerking te komen voor een OZA is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband passend onderwijs en een beschikking van het CJG.
 
Veenendaal
Er is één OZA-groep voor leerlingen van 4 t/m 7 jaar. De leerlingen gaan een aantal dagen naar school en een aantal dagen naar een behandelgroep van Youké.
De aanmelding verloop via de afdeling Start van Youké. Om in aanmerking te komen voor een plek in deze OZA-groep is alleen een beschikking van het CJG nodig.