Onderwijsarrangementen

Onderwijszorgarrangement
Soms heeft een kind op sociaal-emotioneel en gedragsmatig gebied meer ondersteuning nodig dan wij op school kunnen bieden. Het kind kan dan een onderwijszorgarrangement (OZA) krijgen.
Om deze OZA's goed in te vullen, werken we samen met zorginstelling Youké.
 
Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij het OZA. School, Youké en ouders/verzorgers stellen samen een plan op, met daarin de doelen waaraan we met elkaar gaan werken. De pedagogisch medewerker van Youké begeleidt ook de ouders/verzorgers.
 
Zeist
Er zijn twee OZA-groepen: voor leerlingen van 4 t/m 7 jaar en voor leerlingen van 8 t/m 12 jaar. De pedagogisch medewerkers van Youké zijn werkzaam ín de klas, samen met de leerkracht. Zij zorgen voor de extra pedagogische begeleiding die nodig is. De kinderen zitten vijf dagen per week in de OZA-groep.
De aanmelding verloop via de afdeling Start van Youké. Om in aanmerking te komen voor een OZA is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband passend onderwijs en een beschikking van het CJG.
 
Veenendaal
Er is één OZA-groep voor leerlingen van 4 t/m 7 jaar. De leerlingen gaan een aantal dagen naar school en een aantal dagen naar een behandelgroep van Youké.
De aanmelding verloop via de afdeling Start van Youké. Om in aanmerking te komen voor een plek in deze OZA-groep is alleen een beschikking van het CJG nodig.