Communicatie

Wij vinden een goede en gelijkwaardige samenwerking met ouders/verzorgers erg belangrijk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt. Communicatie is daarbij belangrijk. Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Wij horen het graag! De leerkracht van uw kind is altijd uw eerste aanspreekpunt.
Wat kunt u verwachten?
 • Direct contact
  De lijnen tussen ouders/verzorgers en leerkrachten zijn kort (persoonlijk gesprek, telefonisch of per e-mail).
 • Nieuwsbrief en ouderportaal
  U ontvangt 4 keer per jaar een nieuwsbrief, waarin we u op de hoogte houden van ontwikkelingen in de school en in het onderwijs.
  Daarnaast ontvangt u via ouderportaal nieuwsberichten vanuit de groep van uw kind. 
 • Nieuwjaarsreceptie
  Aan het begin van het schooljaar organiseren we een nieuwjaarsreceptie voor ouders/verzorgers, leerlingen, leerkrachten en onderwijsassistenten.
 • Startgesprek
  In de eerste periode van het schooljaar krijgt u een uitnodiging voor een startgesprek. Hierin bespreken we de onderwijsbehoeften, de leerdoelen en het ontwikkelingsperspectief van uw kind. We vinden het belangrijk dat uw kind daarbij ook aanwezig is.
 • Oudergesprekken
  Tijdens het startgesprek bespreekt u met de leerkracht op welke wijze jullie tijdens het schooljaar met elkaar willen communiceren. In ieder geval zijn er drie oudergesprekken om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. We plannen deze oudergesprekken rondom de rapporten en de afname van de Cito-toets.
 • Terugkommiddag in de groep
  Twee keer per jaar nodigen we u uit om samen met uw kind naar school te komen. Tijdens deze terugkommiddag kunt u het werk van uw kind bekijken. In veel groepen worden dan ook leuke activiteiten georganiseerd.