Klachten

Klachten en pesten
Klachten
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding die uw kind krijgt. Met het complete team zetten wij ons daar dagelijks voor in.
Toch kan het gebeuren dat u of uw kind een klacht heeft. Laat dat vooral aan ons weten!
 
In onze schoolgids  / klachtenregeling leest u wat u kunt doen bij een klacht. Uw eerste aanspreekpunt is altijd degene op wie uw klacht betrekking heeft. Er is ook een interne vertrouwenspersoon die u kunt benaderen. Voor onze beide locaties is dat: Annette Westenbrink awestenbrink@vanleersumschool.nl
De Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs, waar onze school bij hoort, heeft ook twee externe vertrouwenspersonen bij de CED-Groep:  U kunt hen telefonisch of per mail bereiken: Tel: 010-4071599 E-mail: evp@CEDgroep.nl
 
Pesten
Vermoedt u dat uw kind gepest wordt? Op onze beide locaties is een anti-pestcoördinator bij wie u terecht kunt.