Ga naar de inhoud

Leerlijnen en leerroutes

De ruggengraat van ons onderwijs

Leerlijnen vormen de ruggengraat van ons onderwijs. Ze zijn onmisbaar bij het realiseren van doelgerichte onderwijsopbrengsten. Een leerlijn is een denkbeeldige lijn waarlangs een leerling de stappen zet die nodig zijn om de einddoelen van het basisonderwijs te behalen.

De weg die een leerling aflegt noemen we een leerroute. Een leerroute geeft ouders en leerkrachten inzicht in welk onderwijsaanbod het beste past bij de ontwikkeling van een leerling.

Er zijn drie leerroutes ingericht:
– vmbo basisberoepsgerichte leerweg/ kaderberoepsgerichte leerweg (bl/kl)
– vmbo theoretische leerweg (tl)
– havo/vwo

Onderwijskundige doelen

Op school werken leerlingen aan het behalen van kerndoelen van het basisonderwijs aan de ene kant, en het ontwikkelen van levensvaardigheden aan de andere kant.

De school ondersteunt de leerlingen in hun ontwikkeling naar een optimale vorm van zelfstandigheid op deze manier: 

Voel je thuis op school

Als leerlingen zich thuis voelen op school en ondersteund worden door specialisten in het onderwijs, kunnen zij het beste uit zichzelf halen.

Basisleerklimaat

We bieden een basisleerklimaat: we zijn voorspelbaar in tijd, ruimte, activiteiten, omgaan met elkaar en aangepaste communicatie.

Ieder kind mag er zijn

We houden rekening met de informatieverwerkings-problematiek, prikkelgevoeligheid en communicatieve uitdagingen van leerlingen.

Naast de leerstof werken we doelgericht aan de zogenaamde leerstofgebied overstijgende vaardigheden zoals:

– leren leren
– leren taken uitvoeren
– leren functioneren in sociale situaties
– ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Op deze wijze werken school, leerling en ouders gezamenlijk aan optimale en zo zelfstandig mogelijke voorbereiding op het vervolgonderwijs.

Vervolgonderwijs

Als leerlingen de Berg en Bosch school verlaten, is het mogelijk om door te stromen naar het Berg en Bosch College in Bilthoven of in Houten. 

Ongeveer 15 á 20% van de leerlingen stroomt uit naar regulier vervolgonderwijs, te weten praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Het streven de komende jaren is een uitstroom van 20-25%.

5 á 10% van de leerlingen gaat naar het vso (voorgezet speciaal onderwijs) basis beroepsgericht, of naar een externe vorm van speciaal vervolgonderwijs.

De overige 70 á 75% van de leerlingen gaat naar vso- kader, theoretische leerweg, havo of vwo.