Ga naar de inhoud

Links

Handige links voor ouders

Scholen op de kaart

Landelijke website met belangrijke informatie over alle scholen. Met bijvoorbeeld het rapport van de Onderwijsinspectie over de Kristal en een overzicht van diverse schoolresultaten.

www.scholenopdekaart.nl

Centrum Jeugd en Gezin

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u terecht met al uw vragen over opvoeding en opgroeien. www.cjgveenendaal.nl & www.cjgzeist.nl.
Landelijk informatie: www.opvoeden.nl

Balans Digitaal

Voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Met veel informatie over bijvoorbeeld autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, dyslexie en dyscalculie.

www.balansdigitaal.nl

VO Gids

De VO gids wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie om leerlingen in groep 8 en hun ouders te informeren bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. De VO gids is toegankelijk voor alle Op de website van VO gids vindt u meer informatie hierover.

VO gids

Ouders.net

Leuke en handige informatie over opvoeding en onderwijs.

www.ouders.net

Verwijsindex

De verwijsindex is een landelijk systeem waarin professionals vroegtijdig met elkaar in verbinding worden  gebracht om te voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Ook kan vastgesteld worden wie professioneel gezien de coördinatie van zorg heeft.
multisignaal.nl/voor-ouders/

Inspectie van het onderwijs

Landelijke Klachtencommissie

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl
E-mail: lkc@vbs.nl

Landelijk expertisecentrum

Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs

https://www.lecso.nl

Sectororganisatie

Sectororganisatie voor primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs)

https://www.poraad.nl

Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Aan de hand van 5 stappen wordt bepaald of er melding moet worden gedaan bij Veilig Thuis en/of er voldoende hulp kan worden ingezet.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld & kindermishandeling. Als wij ons als school zorgen maken over de veiligheid van een leerling/het gezin treden wij anoniem in overleg met Veilig Thuis om advies te vragen. Ook gebruiken wij de Meldcode en als er aanleiding is doen wij ook daadwerkelijk melding bij Veilig Thuis. Ouders/verzorgers worden in dat geval hiervan door ons op de hoogte gebracht.
veiligthuis.nl