Ga naar de inhoud

Aanmelden

Jij mag er zijn!

Wanneer een leerling op school niet op zijn plek is, dan is die school verplicht om eerst te kijken of de leerling extra ondersteuning binnen de klas of school kan krijgen. Lukt dat niet, dan wordt met ouders, school en deskundigen uit het samenwerkingsverband besproken of een ander soort onderwijs passend is. Als speciaal basis onderwijs (SBO) de beste plek blijkt voor een leerling, dan zal de school, waar de leerling tot dan toe onderwijs krijgt, een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen.

Kennismaking

Overweegt u om uw kind aan te melden voor onze school? U bent van harte welkom om kennis te komen maken.

Informatieochtenden

In Zeist organiseren we een aantal informatieochtenden per jaar. U krijgt dan informatie over de pedagogische en didactische aanpak van onze school en over ons onderwijsaanbod. In het schooljaar 2023-2024 zijn er geen  informatieochtenden meer ingepland.

Locatie Veenendaal

Ook in Veenendaal organiseren we een aantal informatieochtenden per jaar. U krijgt dan informatie over de pedagogische en didactische aanpak van onze school en over ons onderwijsaanbod. In het schooljaar 2023-2024 zijn er geen informatieochtenden meer ingepland.

Toelaatbaarheidsverklaring

Als de toelaatbaarheidsverklaring voor SO is toegekend, kunnen ouders hun kind aanmelden. Vervolgens zullen wij onderzoeken of plaatsing mogelijk is in verband met het aantal leerlingen in de groepen.

Inschrijven door ouders

Ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind op de Van Leersumschool. Ouders kunnen hun kind gedurende het hele schooljaar inschrijven.

Afspraken over de start

Als dat allemaal uitgezocht is maken we graag met u als ouders afspraken over de start op onze school.

Leerlingenvervoer

Veel van onze leerlingen komen zelfstandig op de fiets of worden door ouders gebracht en gehaald. Maar voor een deel van de leerlingen, die ver weg wonen, is het mogelijk met de taxi naar school te komen. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u een aanvraag doen bij uw gemeente.

Aantal beschikbare plaatsen

Zeist

Schooljaar 2024-2025
Groep 1/2wachtlijst
OZA0
Groep 3 wachtlijst
Groep 4 0
Groep 4 0
Groep 5 3
Groep 6wachtlijst
Groep 6 wachtlijst
Groep 7 0
Groep 7 0
Groep 8 0
Groep 8 0
Handelend leren groep middenbouw  Nachtegaal0
Handelend leren groep bovenbouw Meeuw0
Speciaal Intensief Onderwijs groep Oehoe0
Gewijzigd: juni 2024

Veenendaal

Schooljaar2023-20242024-2025
Hazelaar (groep 1/2)00
Acacia (groep 3)00
Populier (groep 4)00
Linde (groep 5)00
Kastanje (groep 5/6)00
Meidoorn (groep 6/7)00
Plataan (groep 7)00
Esdoorn (groep 8)00
Eik (handelend leren groep 6/7/8)00
Peildatum 4 maart 202400
Gewijzigd: juni 2024

Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Continue zijn er dossiers in behandeling. Maandelijks wordt er een update gedaan.